نمایش کپسول فضایی در لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش عمومی کپسولی که اولین فضانورد بریتانیا را به فضا برد

در لندن، کپسولی فضایی به نمایش گذاشته می شود که اولین فضانورد بریتانیایی را به ماورای جو زمین برد و برگرداند. موزه بریتانیا این کپسول را که آثار ناشی از برخورد با جو زمین به هنگام بازگشت بر آن باقی مانده، خریده تا شاید الهام بخش نسل تازه ای از فضانوردان باشد. پالاب گوش گزارش می دهد.