دلیل افزایش شمار سزارین ها، افزایش زنانی است که لگن کوچک دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش سزارین بر اثر انتقال ژن های خاص در زنان

براساس تازه ترین تحقیقات یکی از دلایل افزایش شمار سزارین ها، افزایش زنانی است که لگن کوچک دارند. محققان دانشگاه وین می گویند زایمان با سزارین، به زنانی که لگن کوچک داشتند ، امکان زنده ماندن داده و به این ترتیب ژن آنها نسل به نسل منتقل شده، در حالی که تا پیش از این، چنین زنانی در حین زایمان می مردند. در کمتر از شصت سال، شمار سزارینها، 10 تا 20 درصد بیشتر شده که به اعتقاد دانشمندان، نتیجه زنده ماندن فرزندان زنانی است که لگن کوچک دارند.

گزارش رعنا رحیم پور در اینباره را ببینید.