تخمک منجمد پس از پانزده سال بارور شد پیشرفتی مهم در باروری انسان؛
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفتی مهم در باروری انسان؛ تخمک منجمد پس از پانزده سال بارور شد

یک پیشرفت علمی بزرگ و یک تحول عظیم در باروری زنان صورت گرفته. حدود 15 سال پیش پزشکان بافت تخمدان یک دختر نابالغ اهل امارات متحده عربی را منجمد کردند. اقدامی که برای اولین بار انجام می شد. حالا بعد از این همه سال پزشکان از آن بافت منجمد استفاده کرده اند و با بارور کردن این دختر، او را صاحب فرزند کرده اند.

فرگوس والش گزارش می دهد.