برای اولین بار اجازه تولد نوزادی  با دی ان ای سه نفر داده شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای اولین بار اجازه تولد نوزادی با دی ان ای سه نفر داده شد

بریتانیا قرار است اولین کشوری باشد که بچه دار شدن از طریق دی ان ای سه نفره را اجازه می دهد. سازمان باروری انسان و مطالعات جنینی بریتانیا این روش را تایید کرده. روشی که در آن از ژن های شخص ثالث برای پرهیز از انتقال بیماری های ارثی به کودک استفاده می شود. حالا کلینیک های باروری می توانند برای انجام این عمل درخواست مجوز کنند.

فرگوس والش گزارش می دهد.