سفری به اعماق یک آتشفشان در ایسلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفری به اعماق یک آتشفشان در ایسلند

آیا ممکنه آتشفشانها منبع اصلی انرژی در آینده باشند؟ این سوالی است که دانشمندان در ایسلند در جستجوی پاسخش هستند. آنها سعی دارند حفره ای عمیق در دل یک آتشفشان حفر کنند تا به ماگما برسند.

ربکا مورل خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.