هایملیک و مانوری که ستاره‌های هالیوود را نجات داد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مانور هایملیک چگونه انجام می‌شود؟

دکتر هنری هایملیک، مبدع روشی به نام مانور هایملیک یا فشار ناگهانی به شکم است که وقتی جسم خارجی به جای مری وارد نای شده و تنفس را قطع می‌کند برای باز شدن راه تنفس انجام می‌شود.

موضوعات مرتبط