درمان سرطان پروستات با اشعه لیزر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درمان سرطان پروستات با اشعه لیزر

دانشمندان روش جدیدی برای درمان سرطان پروستات کشف کرده اند که شایع ترین نوع سرطان در میان مردان است. این روش که از اشعه لیزر و یک نوع باکتری استفاده می کند، غده سرطانی را بدون ایجاد عوارض جانبی از بین می برد.

گزارش جیمز گالاهر را ببینید.