افزایش سرمایه گذاری هند در صنعت انرژی خورشیدی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش سرمایه گذاری هند در صنعت انرژی خورشیدی

دولت هند اعلام کرده که تا ۱۰ سال آینده قادر خواهد بود نزدیک به ۶۰ درصد از برق خود را طریق انرژی های پاک تامین کند. افزایش سرمایه گذاری در صنعت انرژی خورشیدی و کاهش هزینه های تولید، این امکان را به دولت داده تا فراتر از وعده های قبلی خود از سوخت های فسیلی فاصله بگیرد.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.