نگرانی از افزایش ذوب شدن یخ ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از افزایش ذوب شدن یخ های قطب شمال

قطب شمال دو ماه بسیار گرم را سپری کرده. دمای هوای این قاره یخ‌زده در این مدت به طور میانگین، پنج درجه سانتی گراد گرم‌تر از سالهای گذشته بوده. به گفته آن‌ها، پیش از انقلاب صنعتی، چنین موج گرمایی هر هزار سال یک بار اتفاق می‌افتاد، ولی به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای حالا هر ۵۰ سال ممکن است شاهد چنین پدیده‌ای باشیم.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.