ساخت دست های مصنوعی ارزان قیمت با پرینتر سه بعدی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت دست های مصنوعی ارزان قیمت با پرینتر سه بعدی

تخمین زده شده که از هر ده هزار کودک چهار کودک بدون دست یا پنجه متولد می شوند. تهیه دست مصنوعی برای این کودکان بسیار گران است و با رشد کودک این دست ها کوچک می شوند و باید آنها را جایگزین کرد. حالا دو پدر بریتانیایی در اوقات فراغت خود دست های مصنوعی ارزانقیمت ساخته اند. زویی ِکلِین من گزارش می‌دهد.