مهم‌ترین رویدادهای علمی در سال ۲۰۱۶
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهم‌ترین رویدادهای علمی در سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ سالی پر از هیجان برای دانشمندان در رشته های مختلف بود. از ژنتیک گرفته تا نجوم. مشاهده امواج گرانشی کشف قرن نام گرفت و سفر تیم پیک اولین فضانورد بریتانایی به ایستگاه بین المللی فضایی مورد توجه رسانه ها بود. نعیمه نامجو در گزارشی نگاهی کرده به رخدادهای مهم علمی سالی که گذشت.