خانه ای که هوشمندی از در و دیوارش می بارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هوشمندن کردن خانه‌ها، بی گوگل و با اردک پلاستیکی

بازار ابزارهای هوشمند کردن خانه این روزها حسابی داغ است. بسیاری برای هوشمند کردن خانه هایشان سراغ محصولات گوگل و آمازون می روند. اما آنطور که زویی کلاینمن در این گزارش نشان می دهد، برای این کار حتما لازم نیست سراغ غول های فناوری بروید، گاهی حتی یک اردک پلاستیکی می تواند کارتان را راه بیندازد.