دنبال کردن رد قلم موی نقاشان برای شناخت بیماری فراموشی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دنبال کردن رد قلم موی نقاشان برای شناخت بیماری فراموشی

آیا نقاشی ها می توانند به ما در شناسایی مراحل اولیه بیماری زوال عقل کمک کنند؟ تحلیل بیش از دو هزار اثر هنری نقاشان مشهور کمک زیادی به شناسایی بیماری هایی مثل آلزایمر و پارکینسون کرده. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که سال ها پیش از آشکار شدن نشانه های این نوع بیماری ها، می توان با دیدن تغییرات جزئی در حرکت قلم مو، تغییرات عصبی در نقاشان را شناسایی کرد.

دومینیک هیوز گزارش می دهد.