شامپانزه هایی که از شکاف درختان آب می کشند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شامپانزه هایی که از شکاف درختان آب می کشند

محققان موفق شده اند از شامپانزه ها هنگام ساخت و به کار گرفتن ابزاری برای بیرون آوردن آب از شکاف درختان فیلمبرداری کنند، چیزی که به گفته آنها قبلا دیده نشده بود. نسل شامپانزه های غربی در ساحل عاج به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. مطالعه روی این جانوارن نشان داده که آنها عادت دارند با استفاده از ترکه های چوبی مخصوص از درخت ها آب استخراج کنند. فناوری ای که به نظر می‌رسد تنها مخصوص این گروه از شامپانزه هاست.

ویکتوریا گیل گزارش می‌دهد