دانشگاه کمبریج پرفسور 'لگو' استخدام می‌کند

لگو

تنها یکی دو روز مانده که بتوان برای برای شغلی که ممکن است آرزوی خیلی‌ها باشد، درخواست کار داد.

دانشگاه کمبریج به دنبال یک پرفسور لگو می‌گردد و اگر خواهان این شغل هستید، بهتر است بجنبید، چون روز جمعه آخرین روزی است که می‌توان برای این کار اقدام کرد.

بنیاد لگو ۲.۵ میلیون پوند برای این سمت شغلی هزینه می‌کند.

این بنیاد همچنین ۱.۵ میلیون پوند را صرف پشتتیبانی مالی از یک مرکز تحقیقاتی بازی در این دانشگاه کرده است.

هدف دانشگاه شکل‌دادن به تحقیقاتی است که از طریق آن، بچه‌ها مجهز به مهارت‌های قرن ۲۱ مانند حل مشکل‌، کار تیمی و خویشتنداری شوند.

این شغل، در اصل دربرگیرنده مطالعه اهمیت بازی کردن و روح بازیگوشی در کل فرایند آموزش است.

فردی که موفق به کسب این پست شغلی شود، حقوق سالانه‌اش ۸۴هزار پوند خواهد بود؛ حقوقی که استادان کمبریج به طور متوسط دریافت می‌کنند.

شوربختانه این شغل مناسب همه افراد نیست. آنگونه که در شرح جزئیات این شغل آمده، فرد متقاضی باید سابقه تحقیقاتی قابل توجهی در ابعاد جهانی داشته‌باشد و صاحب بینش، رهبری، تجربه و اشتیاق لازم برای این پست شغلی باشد.

وظایفی که استاد لگو باید بر عهده بگیرد عبارتند از تدریس، پژوهش، آزمایش، نظارت و مدیریت.

آخرین مهلت درخواست برای این شغل ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ است.

یک سال پیش از این آگهی شغلی، دانشگاه کمبریج برای سمت دکترِ شکلات آگهی داد.