تلاش دانشمندان کمبریج برای ساخت واکسن 'اخبار جعلی'

اخبار حق نشر عکس PA

ظهور اخبار جعلی بر روی وبسایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی دانشمندان را به این فکر انداخته‌است که برای ایمن کردن مردم در برابر این معضل یک "واکسن" بسازند.

پژوهشی که توسط دانشگاه کمبریج انجام شده، ابزارهایی روانشناسانه برای هدف گرفتن "تحریف واقعیت" ابداع کرده ‌است.

به نظر پژوهشگران، قرار دادن مخاطبان "مستعد تاثیرپذیری" از اخبار جعلی، در برابر مقدار کمی از اطلاعات غلط، به سازمانها در خنثی سازی ادعاهای دروغین کمک می‌کند.

داستان‌های مرتبط با سوریه و انتخابات آمریکا از جمله موضوعاتی هستند که باعث برانگیخته شدن نگرانی‌ها شده‌اند.

دکتر سَندِر وَن در لیندن، مولف اصلی پژوهش دانشگاه کمبریج، می‌گوید: "اطلاعات غلط می‌توانند چسبنده باشند و مانند یک ویروس خود را بازتولید کنند و بگسترانند. هدف این است که مجموعه‌ای از اندوخته‌های ادراکی در فرد شکل بگیرد تا به او در مقاومت در برابر اطلاعات غلط کمک کند؛ به گونه‌ای که در مواجهه بعدی‌اش با این دست از اطلاعات، کمتر آسیب‌پذیر باشد."

مطالعه مزبور که در ژورنال "گلوبال چلنجز" منتشر شده، در قالب آزمایشی صورت گرفت که هدف واقعی‌اش را برملا نکرده بود.

به بیش از ۲۰۰۰ نفر از شهروندان آمریکا، دو ادعا در ارتباط با مبحث گرمایش زمین مطرح شد.

پژوهشگران می‌گویند وقتی آن دو تحلیل به ترتیب و در پی یکدیگر مطرح شدند، تاثیرگذاری واقعیت‌های مسلم بر مردم، توسط ادعاهای دروغ کمپینرها خنثی شد.

ولی هنگامی که در قالب یک هشدار، اطلاعات صحیح با اطلاعات غلط تلفیق شدند، اخبار جعلی طنین کمتری داشتند.

در طول دوران مبازرات انتخاباتی اخیر در آمریکا، داستان‌هایی دروغین و سرهم‌بندی‌شده مبنی بر حمایت پاپ از دونالد ترامپ و یا فروش سلاح به داعش توسط هیلاری کلینتون در فیسبوک دست به دست شدند.

کار به جایی کشید که در نهایت فیسبوک، اعلام کرد که امکانات تازه‌ای را برای مقابله با اخبار جعلی به خدمات خود اضافه می‌کند.

فشارهای مشابهی نیر به گوگل و توییتر وارد می‌شود که در حوزه مقابله با اخبار جعلی، اقدامات بیشتری صورت دهند.

موضوعات مرتبط