آیا شهاب سنگ ها از جنس آهن هستند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا شهاب سنگ‌ها از جنس آهن هستند؟

گروهی از پژوهشگران دانشگاه منچستر در بریتانیا عازم قطب جنوب هستند تا پاسخ این سئوال را بیابند که چرا شهاب سنگ‌ها بعضا از جنس آهن هستند. پژوهشگران می‌گویند یافته‌ها در این زمینه می‌تواند اطلاعاتی اساسی درباره هستی به بشر بدهد.

ربکا مورل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط