توت فرنگی‌های قرمزی که قرمز نیست

یادتان هست چند سال پیش عکس لباسی که معلوم نبود چه رنگی است، دنیا را برداشته بود؟ این بار تصویر توت‌فرنگی‌های روی یک شیرینی مردم را سر کار گذاشته، البته نه به شدت آن لباس.

در نگاه اول به نظر می‌رسد کیفیت عکس بد است، یا اینکه آن را دست‌کاری کرده‌اند. اما نکته عکس این است که رنگ قرمز ندارد، حتی یک پیکسل قرمز در آن نیست.

ولی شما توت‌فرنگی‌ها را قرمز می‌بینید چون مغزتان به خاطر پس‌زمینه آبی گول‌تان می‌زند.

اگر دقت کرده باشید، رنگ اشیاء در محیط‌های متفاوت متفاوت به نظر می‌رسد؛ مثلا جایی که چراغ مهتابی روشن است با جایی که نور زرد ضعیف دارد. بنابراین مغز انسان ترتیبی می‌دهد که توت‌فرنگی را قرمز ببینیم، حالا هر جا که بودیم.

به این پدیده می‌گویند ثبات رنگ

بیل کانوی، متخصص درک بصری می‌گوید: ''مغزتان می‌گوید نوری که روی این توت‌فرنگی‌ها می‌تابد یک جزء آبی دارد. بنابراین آبی را از همه پیکسل‌ها کم می‌کنم. وقتی این عنصر آبی را از پیکسل‌های خاکستری حذف می‌کنی، آنچه می‌ماند قرمز است.''

و البته ما می‌دانیم توت‌فرنگی قرمز است. و همین به مغز کمک می‌کند رنگ را تصحیح کند.

عکس شیرینی توت‌فرنگی‌دار را یکی دو روز پیش آکیوشی کیتائوکا روی اینترنت گذاشت.

Image caption آکیوشی کیتائوکا عکس را در توییتر گذاشت

کمی بعد مت لیبرمن هم نسخه‌ای از آن عکس را که کمی دست‌کاری کرده بود روی توییتر منتشر کرد. عکس همچنان پیکسل قرمز نداشت.

Image caption عکس مت لیبرمن دستکاری شده بود اما باز هم پیکسل قرمز نداشت

به مرور کاربران دیگر هم به بحث اضافه شدند. بعضی روی تصویر چهارگوش‌هایی اضافه می‌کردند که بهتر مشخص شود خاکستری است نه قرمز.

کاربری به نام کارسون رنگ توت‌فرنگی‌ها را که به نظر قرمز می‌آمد روی صفحه سفید گذاشت که معلوم شود خاکسری است.

Image caption کارسون رنگ توت‌فرنگی‌ها را در پس‌زمینه سفید گذاشت که معلوم شود قرمز نیست

اگر هر کدام از توت‌فرنگی‌ها را از پس‌زمینه‌اش جدا کنید، رنگ خاکستری را می‌بینید.

خلاصه اینکه توت‌فرنگی‌ها قرمز نیست. اگر قرمز می‌بینید به این خاطر است که مغز خودش را با نور تطبیق می‌دهد.