مرجان‌های دریایی خفه می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرجان‌های دریایی خفه می‌شوند

از آب‌های استرالیا گرفته تا خلیج فارس، مرجان‌های دریایی در شرف نابودی هستند. طبق یک تححقیقات جدید، مصرف سوخت‌های فسیلی که باعث گرم‌تر شدن آب‌ و هوای کره زمین می‌شود. مرجان‌ها را از بین برده.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.