ساخت ابزار لب‌خوانی در آکسفورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محققان در آکسفورد ابزاری ساخته اند

محققان در آکسفورد ماشینی ساخته اند که با کمک اخبار بی‌بی‌سی توانسته لب‌خوانی یاد بگیرد. این دستگاه برای کمک به کم‌شنوایان ساخته شده و گفته می‌شود بهتر از انسان‌ لب‌خوانی می‌کند. روری کتلان-جونز گزارش می‌دهد.