ساخت ابزار لب‌خوانی در آکسفورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محققان در آکسفورد ابزاری ساخته اند

  • 18 مارس 2017 - 28 اسفند 1395

محققان در آکسفورد ماشینی ساخته اند که با کمک اخبار بی‌بی‌سی توانسته لب‌خوانی یاد بگیرد. این دستگاه برای کمک به کم‌شنوایان ساخته شده و گفته می‌شود بهتر از انسان‌ لب‌خوانی می‌کند. روری کتلان-جونز گزارش می‌دهد.