گرافین، صافی آب شیرین کن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشمندان از گرافین صافی جدیدی برای شیرین کردن آب دریا ساخته‌اند.

و حالا خبری برای رفع تشنگی. شاید بشر بتواند تا چند سال دیگر، مشکل بی‌آبی را ریشه‌کن کند. گروهی از دانشمندان بریتانیایی که گرافین، نازک ترین ماده مصنوعی در جهان را ساختند موفق شده‌اند با این ماده، فیلتری بسازند که آب دریا را شیرین می‌کند. جزئیات در گزارشی از پالاب گوش، خبرنگار علمی بی‌بی‌سی

موضوعات مرتبط