راز دانش: برکزیت جغرافیایی چطور آغاز شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: برکزیت جغرافیایی چطور آغاز شد؟

دولت بریتانیا، به تازگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را کلید زد، اما محققان می گویند، بریتانیا ساز جدایی را خیلی پیشتر، در عصر یخبندان کوک کرده بود.

در برنامه راز دانش این هفته ازتحقیقات دانشمندان درباره چگونگی جدایی جغرافیایی بریتانیا از قاره اروپا می شنویم و از سرشماری گونه های گیاهی در سراسر جهان، برای جلوگیری از نابودی گیاهان درخطر.

این برنامه که سینا علی نژاد آن را تنظیم می کند هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.