فواره‌های آب در یکی از قمرهای زحل دانشمندان را به یافتن حیات امیدوار کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فواره‌های آب در یکی از قمرهای زحل دانشمندان را به یافتن حیات امیدوار کرده

یکی از قمرهای سیاره زحل یا کیوان به نام انسلادوس یک میلیارد و دویست میلیون کیلومتر دورتر از زمین است. اما آنچه دانشمندان ناسا را به وجد آورده نمونه های آبی است که از این قمر فوران می‌کند و نشان می‌دهد همه شرایط برای وجود حیات مهیاست. گزارش دیوید شوکمن را ببینید.

موضوعات مرتبط