اولین راهپیمایی برای بزرگداشت علم در صدها شهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین راهپیمایی برای بزرگداشت علم در صدها شهر

  • 22 آوریل 2017 - 02 اردیبهشت 1396

در صدها شهر جهان برای اولین بار راه پیمایی در "حمایت از علم" برگزار می‌شود. همزمان با روز زمین، حامیان محیط زیست از افزایش موارد بدیینی و شک و تردید نسبت به یافته های علمی نگرانند. به ویژه در آمریکا که دولت دونالد ترامپ چندان روی خوشی به سیاست‌های حفاظت از محیط زیست نشان نداده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط