استفاده از اینترنت برای جفت یابی کرگدن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از اینترنت برای جفت‌یابی کرگدن

  • 26 آوریل 2017 - 06 اردیبهشت 1396

پیدا کردن شریک زندگی در دنیای پرمشغله امروز کار راحتی نیست. بسیاری به شبکه‌های دوستیابی آنلاین روی میاورند. از جمله سودان در کنیا که اگر جفتی پبدا نکند، نسلش منقرض می‌شود. گزارش تیم آلمَن را ببینیم.

موضوعات مرتبط