کشف فسیلهای انسانهای نخستین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف فسیلهای انسانهای نخستین

یافته‌های تازه از دوران باستان اطلاعات ما را درباره تکامل انسان بیشتر کرده. فسیلهایی که به تازگی کشف شده‌اند حکایت از آن دارند که انسانهای نخستین با اولین انسانهای متأخر همزیستی داشته‌اند، حدود ۲۳۰ هزار سال پیش. کارن آلن خبرنگار بی‌بی‌سی از ژوهانسبورگ گزارشی فرستاده که باهم می‌بینیم

موضوعات مرتبط