استفاده از این فن‌آوری‌های جدید در انتخابات‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از فناوری‌ جدید در تبلیغات انتخاباتی

مثل بیشتر ابعاد زندگی این روزها که تحت تاثیر شبکه های اجتماعی و گسترش فناوری قرار گرفته، روند تبلیغات و انتخابات هم هر روز دگرگون می شود. فناوری های جدید در سراسر دنیا پایش را به تبلیغات، جمع آوری کمکهای مالی و حتی روند رای گیری باز کرده. نیما اکبرپور نگاهی کرده به استفاده از این فن آوری ها در انتخابات کشورهای مختلف و ایران.