استفاده از این فن‌آوری‌های جدید در انتخابات‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از فناوری‌ جدید در تبلیغات انتخاباتی

  • 16 مهٔ 2017 - 26 اردیبهشت 1396

مثل بیشتر ابعاد زندگی این روزها که تحت تاثیر شبکه های اجتماعی و گسترش فناوری قرار گرفته، روند تبلیغات و انتخابات هم هر روز دگرگون می شود. فناوری های جدید در سراسر دنیا پایش را به تبلیغات، جمع آوری کمکهای مالی و حتی روند رای گیری باز کرده. نیما اکبرپور نگاهی کرده به استفاده از این فن آوری ها در انتخابات کشورهای مختلف و ایران.