جایگزینی کارگران با رباتها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگزینی کارگران با ربات

در آینده‌ای نزدیک بسیاری از کارها را رباتها می‌کنند. مسئله‌ای که خیلی از کارگران و سیاستمداران را نگران کرده... ولی توانایی این ماشینها دقیقا چه قدر است؟ روری کتلان جونز خبرنگار بی‌بی‌سی به نمایشگاهی در پاریس رفته تا خودش از نزدیک ببیند.

موضوعات مرتبط