جایگزینی کارگران با رباتها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگزینی کارگران با ربات

  • 17 مهٔ 2017 - 27 اردیبهشت 1396

در آینده‌ای نزدیک بسیاری از کارها را رباتها می‌کنند. مسئله‌ای که خیلی از کارگران و سیاستمداران را نگران کرده... ولی توانایی این ماشینها دقیقا چه قدر است؟ روری کتلان جونز خبرنگار بی‌بی‌سی به نمایشگاهی در پاریس رفته تا خودش از نزدیک ببیند.

موضوعات مرتبط