'پرکاری سیستم ایمنی بدن می تواند دلیل افسردگی باشد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'پرکاری سیستم ایمنی بدن می‌تواند دلیل افسردگی باشد'

در بریتانیا، دانشمندان در مورد ارتباط پرکاری سیستم ایمنی بدن با ایجاد افسردگی تحقیق می‌کنند. سوال محققان این است که آیا می‌شود برای درمان افسردگی در بعضی از بیماران، از داروهای ضد التهاب استفاده کرد یا نه؟ فرگوس والش گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط