تصاویر طوفان‌های سیاره مشتری، هرکدام بزرگ‌تر از کره زمین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویر طوفان‌های سیاره مشتری، هرکدام بزرگ‌تر از کره زمین

پارسال به بزرگترین سیاره منظومه شمسی فرستاده شد و بعضی تصاویر طوفان‌هایی را در دو قطب آن نشان می‌دهد که هر کدام از کره زمین بزرگ‌تر هستند. جزییات بیشتر از فرانک عمیدی.

موضوعات مرتبط