راز دانش: چرا فداکاری می کنیم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: چرا فداکاری می کنیم؟

در برنامه این هفته راز دانش، سینا علی نژاد از پژوهشی درباره فداکاری می گوید و اینکه چرا و چطور افراد فداکاری را ترجیح می دهند.

در بخش دوم برنامه نیز به کشف درختانی در مناطق خشک زمین از طریق تصاویر ماهواره ای خواهیم پرداخت.

این برنامه هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.