ابتلای دست کم ۲۸ نفر به تب کریمه کنگو در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابتلای دست کم ۲۸ نفر به تب کریمه کنگو در ایران

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس امروز مرگ یک قصاب را به دلیل ابتلا به تب کریمه کنگو تایید کرده. گفته میشود دست کم بیست و هشت نفر امسال به این ویروس در ایران مبتلا شده اند. ابتلا به این ویروس در چند استان از جمله، سیستان و بلوچستان، اصفهان، مازندران، کرمان و هرمزگان گزارش شده. فرانک عمیدی گزارش میدهد.