آزمایش مرتب قلب می‌تواند جان ورزشکاران را نجات دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزمایش مرتب قلب می‌تواند جان ورزشکاران را نجات دهد

  • 31 مهٔ 2017 - 10 خرداد 1396

ایست قلبی، بزرگ‌ترین عامل مرگ ورزشکاران حرفه ایست. اما آزمایش مرتب قلب می‌تواند جان ورزشکاران را نجات دهد. بیمارستان سنت جرج لندن پیشروی این گونه آزمایش هاست. کارن جانون به بیمارستان سنت جرج رفته تا ببیند قلب خودش چه طور می‌تپد.