کم خوابی چه اثری روی مغز دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کم خوابی چه اثری روی مغز دارد؟

شما به اندازه کافی می خوابید؟ دانشمندان بزرگترین تحقیق جهان را در کانادا شروع کرده‌اند تا ببینند کم خوابی چه اثری روی مغز دارد. گزارش فرگس والش را ببینیم.

موضوعات مرتبط