ماموریت کاوش عطارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماموریت کاوش عطارد

دانشمندان اروپایی و ژاپنی امیدوارند سال آینده فضاپیمایی دوقلو را، راهی کوچکترین سیاره منظومه شمسی کنند. سفر به تیر یا عطارد هفت سال طول خواهد کشید. سیاره ای که در بعضی قسمتهایش دما به ۴۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و در قسمتهایی دیگر منهای ۱۸۰ درجه است. گزارش ربکا مورل را ببینیم.

موضوعات مرتبط