در رویدادی نادر: ماده شیر به توله پلنگ شیر داد

دکتر لوک هانتر، محقق زندگی شیرها، این رویداد را بسیار بسیار نادر توصیف کرده است حق نشر عکس Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge
Image caption دکتر لوک هانتر، محقق زندگی شیرها، این رویداد را بسیار بسیار نادر توصیف کرده است

آنچه مشهود است این است که این بچه پلنگ نمی‌توانسته خال‌های پوستش را مخفی کند تا شبیه توله شیرها شود اما گویا بخت همراهش شده چرا که این ماده شیر مهربان‌تر از آن بوده که او را پس بزند.

این عکس فرح‌بخش که در منطقه حفاظت شده انگرون‌گرو تانزانیا گرفته شده نخستین عکسی است که شیردادن یک ماده شیر به توله حیوانی از یک گونه دیگر را نشان می‌دهد؛ رویدادی که به گفته ناظران بسیار نادر است.

این واقعه را جوپ ون‌ در لیند، که در یکی از خیمه‌های گردشگری در این منطقه حفاظت شده از جنگل‌های سرنگیتی حضور داشت متوجه شد؛ او نوسیکیتوک، شیر ماده پنج ساله را دید که به توله پلنگ ۱۴ روزه شیر می‌دهد.

این ماده شیر که در عکس هم قلاده مکان یاب او دیده می‌شود تحت محافظت سازمان غیردولتی کوپ لاین، قرار دارد و در اواخر ماه ژوئن گذشته (حدود دو هقته پیش) سه توله شیر به دنیا آورده است.

حق نشر عکس Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge
Image caption این شیر ماده که پنج سال دارد دو هفته پیش سه توله شیر به دنیا آورد

دکتر لوک هانتر، رئیس انجمن غیردولتی پنترا که به حفاظت از گربه‌های وحشی بزرگ چون پلنگ و یوز می‌پردازد به بی‌بی‌سی گفته: "چنین رویدادی بسیار نادر" است.

"این اتفاقی نیست که من تا به حالا با آن روبرو شده باشم یا از کسی شنیده باشم. ما مواردی را داشته‌ایم که یک ماده شیر به توله‌های یک شیر دیگر هم شیر داده است اما این که توله یک گونه دیگر را زیر پستانش بگیرد تاکنون سابقه نداشته."

به طور معمول یک ماده شیر اگر توله‌های یک پلنگ را ببیند آنها را می‌کشد چرا که پلنگ‌ها و شیرها بر سر قلمرو با هم رقابت می‌کنند.

حق نشر عکس Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge
Image caption این توله پلنگ دقیقا هم سن توله‌های این ماده شیر است که دو هفته پیش به دنیا امده‌اند

هنوز مشخص نیست که چه بر سر مادر توله پلنگ آمده و معلوم نیست که آیا این ماده شیر او را به فرزندخواندگی خواهد پذیرفت یا خیر.

آن طور که گفته شده، نوسیکیتوک، ماده شیر، وقتی این توله پلنگ بی‌پناه را می‌بیند، حدود یک کیلومتری از بیشه خودش بوده، جایی که سه توله خودش را شیر می‌دهد، اما حاضر می‌شود که آن را زیر پستان بگیرد.

حق نشر عکس Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge
Image caption هنوز مشخص نیست که چه بر سر مادر توله پلنگ آمده
حق نشر عکس Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge
Image caption محافظت‌گران امیدوارند بتوانند به زودی این توله پلنگ را نزد مادرش بازگردانند

موضوعات مرتبط