فکر می‌کنید دستگاه‌های خودپرداز چقدر امن هستند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بدون کارت بانکی و رمز می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول گرفت؟

فکر می کنید دستگاه‌های خودپرداز چقدر امن هستند؟ آیا باور می‌کنید که حتی بدون داشتن کارت بانکی و رمز آن می‌توان از این دستگاه‌ها پول گرفت؟ مهرناز فرهمند از برنامه کلیک فارسی شاهد هک یک دستگاه خودپرداز بوده، آن هم فقط در عرض ۵ دقیقه! نسخه کامل این گزارش را در برنامه این هفته کلیک ببینید. کلیک جمعه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران پخش می‌شود.

موضوعات مرتبط