امیدی تازه برای درمان بیماری کم خونی داسی شکل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امیدی تازه برای درمان بیماری کم خونی داسی شکل

بیماری کم خونی داسی شکل بیماری عمومی و در حال رشدی است که می‌تواند منجر به دردهای شدید و شرایط خطرناک برای مبتلایان به آن شود. حالا نوعی مداوای جدید، روزنه ای از امید برای بیماران باز کرده. کولین هریس گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط