روشی جدید برای درمان دیابت نوع اول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روشی جدید برای درمان دیابت نوع اول

در بریتانیا دانشمندان می‌گویند آزمایش یک شیوه جدید درمان دیابت نوع اول موفق بوده. نتایج آزمایش نشان داده که با استفاده از آموزش سیستم ایمنی، می‌توان سرعت پیشرفت بیماری را کم کرد. حالا این امید ایجاد شده که شاید با این روش بتوان مبتلایان را از تزریق انسولین بی‌نیاز کرد. دامینیک هیوز گزارش می‌دهد