Blue boots for baby flamingo
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چکمه آبی برای بچه فلامینگو

کارمندان پارک پرندگان جورونگ سنگاپور برای کمک به یک بچه فلامینگو و مراقبت از پاهای ضعیفش در حین راه رفتن، برای او چکمه‌ای دست‌دوز آماده کرده‌اند.

این چکمه دست‌دوز آبی‌رنگ به این بچه فلامینگو برای خنک نگه داشتن پاهایش روی زمین داغ کمک می‌کند.

موضوعات مرتبط