موفقیت در کشتن پشه های عامل مالاریا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت در کشتن پشه های عامل مالاریا

دانشمندان می گویند موفق به ساخت یک ماده سمی شده اند که طعم آن، پشه ها را به خود جلب میکند. این روش در کشتن پشه هایی که بیماری مالاریا را انتقال می دهند نتیجه مثبت داشته‌است. سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط