آزمایش طب سوزنی روی حیوانات خانگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزمایش طب سوزنی روی حیوانات خانگی

هر کس درباره موثر بودن طب سوزنی یک نظری دارد. در چین که خود در روش های سنتی دوا و درمان پیشرو است، بعضی یک گام جلوتر گذاشته اند تا طب سوزنی را روی حیوانات خانگی خود آزمایش کنند. گزارش سیاوش اردلان را ببینید.