تغییرات اقلیمی و فرصت کشف رموز حیات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییرات اقلیمی و فرصت کشف رموز حیات

تغییرات اقلیمی، تهدیدهای زیادی برای کره زمین به همراه داشته‌است. اما در عین حال، این امکان را برای دانشمندان فراهم کرده تا بتوانند از رموزِ یکی از شگفت انگیزترین پستاندارها سر در بیاورند. گزارش جِین اوبرایِن، خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن را ببینید.