تندبادهای عظیم چگونه شکل می‌گیرند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تندبادهای عظیم چگونه شکل می‌گیرند؟

دیوید شوکمن، خبرنگار علمی بی بی سی، با کمک انیمیشن توضیح می دهد که چطور تندبادهای عظیم ایجاد می شوند و به سواحل آمریکا آسیب می رسانند. این گزارش را ببینید.