برای اولین بار در بریتانیا دانشمندان دی ان ای جنین انسان را تغییر دادند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای اولین بار در بریتانیا دانشمندان دی ان ای جنین انسان را تغییر دادند

برای اولین بار در بریتانیا، دانشمندان دی ان ای یک جنین انسان را تغییر داده‌اند. در این تحقیق از روشی به نام اصلاح ژن استفاده شده است. هدف از آن، افزایش دانش درباره اولین مراحل تکامل جنین است. گزارش فرگوس والش را ببینیم

موضوعات مرتبط