جایزه نوبل فیزیک رسید برای ردیابی و اثبات وجود امواج گرانشی به سه دانشمند آمریکایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایزه نوبل فیزیک برای اثبات امواج گرانشی به سه دانشمند آمریکایی رسید

آکادمی سلطنتی علوم سوئد، جایزه نوبل فیزیک امسال را به سه دانشمند آمریکایی داد. راینر وایس، بری باریش و کیپ تورن فیزیکدانهایی هستند که به علت مشاهده موجهای گرانشی و همکاری با مرکز تحقیقات لایگو جایزه نوبل گرفتند. این جایزه شامل نشان و بیش از یک میلیون و صد هزار دلار پول نقد است اما راینر وایس نصف مبلغ را دریافت می کند و مابقی بین دو دانشمند دیگر تقسیم می شود. شهریار صیامی توضیح بیشتری می دهد.

موضوعات مرتبط