کشف روشی جدید برای کاستن شمار و شدت حمله‌های میگرنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف روشی جدید برای کاستن شمار و شدت حمله‌های میگرنی

دانشمندان به روشی دست یافته‌اند که می‌تواند شمار و شدت حمله‌های میگرنی را کاهش دهد. این حمله‌ها در حدود نیمی از کسانی که از این روش آزمایشی استفاده کرده‌اند، به نصف رسیده. پژوهشگران دانشگاه کینگز کالج لندن می‌گویند، این پیشرفت چشمگیری در تلاش‌ها برای جلوگیری از میگرن است. این روش، که مشخصا برای جلوگیری از حمله‌های میگرنی تدوین شده، از پادتن برای تغییر کارکرد مواد شیمیایی مغز استفاده می‌کند. برگردان گزارش جیمز گالاهر را ببینیم.