افق‌های تجاری جدید در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افق‌های تجاری جدید در افغانستان

گشوده شدن افق‌های تجاری جدید در افغانستان، جان تازه به تجارت انار قندهار بخشیده. به گفته اتاق تجارت افغانستان، در نیمه اول امسال صادرات میوه افغانستان ۳۵ درصد افزایش یافته.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در چهارمین گزارش از مجموعه گزارش‌های «سایه‌روشن‌های زندگی در قندهار»، به دیدن باغ‌های انار این ولایت رفته.