یک شرکت خصوصی خریدار بزرگترین اسکلت ماموت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک شرکت خصوصی خریدار بزرگترین اسکلت ماموت

اسکلت یک ماموت پشمالو که دست کم پانزده هزار سال پیش زندگی می‌کرده، در یک حراجی در فرانسه به فروش رفته است. این اولین اسکلت ماموتی به این بزرگی است که در اختیار مالکی خصوصی قرار می‌گیرد. گزارش رودری دیویس (Rhodri Davies) را ببینیم.