پرواز موفقیت‌آمیز «فالکون سنگین»
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرواز موفقیت‌آمیز «فالکون سنگین»

در آستانه پنجاه سالگی اولین فرود انسان بر روی کره ماه، کمپانی اسپیس ایکس، پرواز موفقیت‌آمیز موشک «فالکون سنگین» را جشن گرفته است. این موشک جدید چه دستاوردهایی داشته و آیا آن طور که ایلان ماسک رئیس ماجراجوی اسپیس ایکس می‌گوید، قدم بزرگی در راه سفرهای فضائی آینده است؟ مسعود صابری گزارش می‌دهد:.